Podwyższone ryzyko – oświadczenie Fundacji WOŚP ws. opinii Policji

Newsy
czwartek, 04 lipca 2019 627 Wyświetleń 0 Komentarzy
Podwyższone ryzyko – oświadczenie Fundacji WOŚP ws. opinii Policji

Bezpieczeństwo uczestników to najważniejszy element organizacji i największa pozycja w budżecie Festiwalu Pol’and’Rock. Przez 25 lat swojej historii Festiwal organizowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy uzyskał miano imprezy najlepiej zabezpieczonej i zorganizowanej – co znajdowało potwierdzenie w licznych pisemnych opiniach Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wojewody Lubuskiego. Tymczasem w przesłanej do Fundacji opinii Policji koncerty pod scenami Dużą i Małą tegorocznego Festiwalu Pol’and’Rock mają nadany status imprez podwyższonego ryzyka. Ma to miejsce po raz czwarty począwszy od roku 2016.

Fundacja stoi na stanowisku, że nie ma to nic wspólnego z zapewnieniem bezpieczeństwa, jest za to jawnym działaniem zmierzającym do utrudniania organizacji Festiwalu, a także jest sprzeczne z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Pol’and’Rock jest po raz kolejny, jedynym festiwalem muzycznym w Polsce, który musi się mierzyć z taką opinią Policji.

Policja w swojej opinii zdefiniowała 11 zagrożeń, które mają uzasadnić decyzję o nadaniu takiego statusu.

Skrajnie niesprawiedliwe jest stwierdzenie, iż na podwyższone ryzyko wpływ mają wydarzenia takie jak „zamachy na tle nienawiści, w tym zamach na Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza”. Tak cyniczne wykorzystywanie tragedii, która w styczniu bieżącego roku poruszyła wszystkich Polaków i zatrząsnęła fundamentami działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, budzi zdecydowany sprzeciw. Przy czym autor opinii zupełnie nie zwrócił uwagi na fakt, że organizatorami Finału WOŚP w Gdańsku i festiwalu Pol’and’Rock w Kostrzynie są zupełnie inne podmioty i są to wydarzenia, których pod względem organizacji czy sposobu zabezpieczenia – nie da się porównać.

Zupełnie zaskakujące jest stwierdzenie, że wpływ na decyzję o podwyższonym ryzyku ma fakt, że „uczestnicy imprez masowych będą mieli do dyspozycji znacznie mniejszą ilość pociągów specjalnych pozwalających w określonym czasie powrócić im do miejsca zamieszania. Fakt ten wywołuje ryzyko wzbudzania agresji i w konsekwencji aktów przemocy pomiędzy uczestnikami Festiwalu w trakcie ich rozprowadzania po zakończeniu imprez masowych”.

Zdaniem Fundacji słowa te Policja powinna skierować nie do organizatora Festiwalu, tylko do Prezesa Spółki Przewozy Regionalne, którego decyzja, jak widać, wystawia na szwank bezpieczeństwo podróżujących kolejami uczestników Pol’and’Rock. Policja nie zauważyła za to, jak dużo działań podjął organizator Festiwalu wraz z miastem Kostrzyn nad Odrą oraz przy wsparciu marszałków wielu województw w Polsce, by tym zagrożeniom zapobiec.

Mamy dziś do czynienia z taką oto sytuacją – administracja państwowa, poprzez jedną ze swoich spółek, blokuje pociągi dla uczestników Festiwalu. Następnie szef tejże administracji obiecuje, że dla zapewnienia bezpieczeństwa te pociągi jednak pojadą (przy czym do dziś nie ma rozkładów ani żadnych szczegółowych informacji na ich temat). To jednak nie przeszkadza innemu organowi administracji – Policji – opiniować, że przez brak pociągów impreza jest niebezpieczna. Naszym zdaniem brak w tej sekwencji zdarzeń elementarnej logiki.

Tym bardziej, że opinia Policji, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, powinna dotyczyć stricte zabezpieczenia imprez w czasie i miejscu ich trwania. Poruszanie w opinii obszaru transportu uczestników nie ma uzasadnienia prawnego.

Niezrozumiałe jest także wskazanie, że na opinię o podwyższonym ryzyku wpływ ma fakt „znacznego wzrostu w roku 2019 fałszywych alarmów o podłożeniu ładunków wybuchowych (…) w tym próby sparaliżowania przebiegu egzaminów maturalnych, zakłócenia w pracy urzędów państwowych czy sklepów wielkopowierzchniowych”. Uznając ten argument, powinno się przyznać status imprez podwyższonego ryzyka wszystkim imprezom masowym odbywającym się w tym roku w Polsce.

Wśród innych zagrożeń wymienianych przez Policję jako istotne dla statusu podwyższonego ryzyka jest między innymi to, że na terenie Europy i świata szaleje terroryzm, a Polska zaangażowała się w walkę z terroryzmem i może być przez to obiektem ataku, że Festiwal jest niebiletowany i otwarty, że brak jest barierek pod Dużą Sceną, że istnieje łatwość dostępu do alkoholu, środków odurzających i dopalaczy, czy – że istnieje możliwość „wystąpienia zbiorowych ataków paniki wśród uczestników imprezy, które wiążą się z przemieszczaniem dużej grupy ludzi w sposób dynamiczny i nieskoordynowany”. Te zagrożenia w takim samym stopniu dotyczą wszystkich imprez masowych w Polsce i szerzej – wszystkich dużych zbiorowisk ludzi.

Jak takie zapisy mają się do norm zawartych w ustawie, gdzie jest wprost napisane, że impreza podwyższonego ryzyka to taka „na której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji”?

W podsumowaniu opinii Policji pada jeszcze jedno, bulwersujące stwierdzenie. Mówi ono, że w czasie 25. edycji Festiwalu Pol’and’Rock jest „wysoce prawdopodobna” możliwość wystąpienia przemocy na tle nienawiści czy aktu agresji dążącego do celowego wywołania paniki. Zdanie to pokazuje, że opinia Policji nie ma nic wspólnego z faktycznym przebiegiem Festiwalu Pol’and’Rock – wymieniane zdarzenia nie miały miejsca nigdy w 25-letniej historii Festiwalu! Takie stwierdzenia dają odczucie, że prawdziwym celem opinii jest utrudnienie organizacji Festiwalu i zniechęcenie uczestników do przyjazdu na imprezę, co zdaje się być spójne chociażby z całym zamieszaniem wywołanym decyzją o „odebraniu” uczestnikom festiwalu dedykowanego transportu kolejowego.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przeprowadzi analizę prawną opinii, której zapisy wydają się w sposób oczywisty wybiegać poza ramy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Fundacja nie wyklucza podjęcia działań na drodze prawno-administracyjnej, by poprzez decyzję sądu zdjąć status imprez podwyższonego ryzyka z obu koncertów na Festiwalu Pol’and’Rock.

Tak czy inaczej – w dniach 1-3 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą odbędzie się 25. Pol’and’Rock, Najpiękniejszy Festiwal Świata. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy spełni wszystkie zapisane w prawie wymogi i uczyni wszystko, by dla każdego uczestnika Festiwal był bezpieczny, komfortowy i pełen pozytywnych przeżyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *